Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jerzy Krupiński, Dr n. med. Maciej Żarow

Komitet organizacyjny:
Dr n. med. Maciej Żarow

Wykładowcy


Dr

Monaldo Saracinelli (Style Italiano)

Uczeń prof. Fabio Toffenetti i Riccardo Garberoglio. Wykładowca stomatologii zachowawczej na Uniwersytecie w Sienie (1986/87), w szkole średniej dla techników dentystycznych (1987/88). Aktywny członek Accademia Italiana di Conservativa (AIC) od 2005, aktywny członek Akademii Stomatologii Estetycznej włoskiego (IAED) i Style Italiano. Obecnie wykładowca na uniwersytetach w Sienie (Włochy), w Aleksandrii (Egipt) oraz w Marsylii (Francja). Jest autorem wielu publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach. Od 2011 roku wykładowca na kursach dotyczących bezpośrednich i pośrednich estetycznych uzupełnień kompozytowych w zębach przednich i bocznych we Włoszech i za granicą.


Prof. dr hab.

Jerzy Krupiński

Emerytowany profesor Śląskiej Akademii Medycznej. Były kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ. Od wielu lat prowadzi własną prywatną praktykę w Krakowie. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu stomatologii ogłoszonych drukiem. Jako "visiting professor" wykładał na uniwersytetach w Manchesterze, Wurzburgu i Bostonie. Odczyty na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. W Polsce jako pierwszy wprowadził metodę leczenia jednoseansowego w endodoncji. Autor kilku podręczników, w tym wydanego w 2008 r. „Endodoncja praktyczna” (Wyd. Kwintesencja). Twórca koncepcji insertów kompozytowych, ograniczających skurcz polimeryzacyjny kompozytów oraz autor wielu innowacji w opracowaniu mechanicznym kanałów korzeniowych. Od wielu lat prowadzi wykłady i kursy podyplomowe z zakresu endodoncji, ergonomii i materiałów adhezyjnych. Redaktor naczelny czasopisma „Endodoncja.pl” oraz członek rady naukowej anglojęzycznego magazynu „Endo”.


Dr n. med.

Maciej Żarow

Studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie ukończył w 1995 roku. W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na temat badań technik inlay/onlay, a w 2005 ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Laureat nagrody International Association for Dental Research dla młodych naukowców (IADR 2003 Göteborg). Jako członek prestiżowej włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano” prowadzi wykłady na wielu międzynarodowych kongresach i kursach. Od 16 lat prowadzi praktykę prywatną w Krakowie, a od 13 lat Centrum Kształcenia Podyplomowego Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. Autor książki "EndoProtetyka. Przewodnik dla praktyki" Wyd. Kwintesencja 2013r.


Lek. dent.

Maciej Michalak

Pracownik Kliniki Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, specjalizant chirurgii stomatologicznej, implantolog, członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Ma rozpoczęty przewód doktorski w Klinice Periodontologii UM Lublin. Doktorat dotyczy zależności sił utrzymania odbudowy na implancie. Prezes Zarządu oraz współzałożyciel BE ACTIVE DENTIST. Prezydent ZG PTSS w latach 2010-2013, obecnie Członek Honorowy. Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Odbył liczne praktyki oraz szkolenia stomatologiczne w Polsce oraz za granicą (m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Turcji oraz Indiach).

Program Kongresu

9:00
powitanie prof. dr hab. Jerzy Krupiński, dr n. med. Maciej Żarow

9:15-10:45
dr Monaldo Saracinelli „Bezpośrednie odbudowy z kompozytu w zębach przednich po leczeniu kanałowym. Czy zakładać wkład z włókna”? cz. I

10:45-11:15
przerwa kawowa

11:15-12:30
dr Monaldo Saracinelli „Bezpośrednie odbudowy z kompozytu w zębach przednich po leczeniu kanałowym. Czy zakładać wkład z włókna”? cz. II

12:30-13:30
lunch

13:30-14:30
prof. dr hab. Jerzy Krupiński „5 najważniejszych „przykazań” nowoczesnej endodoncji”

14:30-15:30
lek. dent. Maciej Michalak  „Kiedy założyć implant a kiedy wykonać retreatment- podejmowanie decyzji z punktu widzenia chirurga.”

15:30-16:00
przerwa kawowa

16:00- 17:00
dr n. med. Maciej Żarow „Jak odbudować zęby po leczeniu endo? Jak wykryć kontakty przedwczesne, jak uniknąć złamań i pęknięć związanych ze złym zgryzem?”

17:00-17:30
dyskusja, zakończenie

 

Cena:

Lekarze - 490,00

Studenci - 200,00

Zniżki dla uczestników kursów Dentist i studentów PTSS

Kursy Przedkongresowe - piątek, 3 czerwca 2016

Prof. dr hab. Jerzy Krupiński, dr n.med. Maciej Żarow
Endodoncja II. Opracowywanie kanałów korzeniowych za pomocą instrumentów maszynowych i wypełnianie metodami termicznymi
Kurs praktyczny z pacjentami.

Cena: 1950,00
Miejsce kursu: Dentist, Pl. Inwalidów 7/5, Kraków
Czas trwania kursu: 10:30-19:30

 

Dr Monaldo Saracinelli (Style Italiano)
Odbudowa zęba po leczeniu endo - praktyczne wskazówki
Kurs praktyczny na modelach.

Cena: 800,00
Miejsce kursu: Hotel Park Inn
Czas trwania kursu: 14:00-20:00

 

Lek. dent. Joanna Steinder, Lek. dent. Małgorzata Klara-Godowska (Centrum Kursowe Dentist)
Powtórne leczenie endo z użyciem systemów rotacyjnych
Kurs praktyczny na modelach.

Program kursu przedkonferencyjnego Endotricks

Cena:
Lekarze - 490,00
Studenci - 390,00
Miejsce kursu: Hotel Park Inn
Czas trwania kursu: 9:00-13:00

 

Kongres w latach poprzednich...

Kongres w 2012 r.

 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks
 • endotricks-2012
 • endotricks

Patroni i współpraca

Kurs Przedkonferencyjny

NZOZ SPS „DENTIST”
Plac Inwalidów 7/5
30-033 Kraków

Kongres Stomatologiczny

Hotel Park Inn
ul. Monte Cassino 2
Kraków
sala Alfa 2